Administracja

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Part of the obligatory external QA system Decision: positive
PKA: Programme evaluation
  • Programme
    Administracja
  • Qualification
    • I stopnia
  • Level
    -